Beställare

Att tänka på vid upphandling av sprängtjänst

Att bygga nytt är ofta en stor investering i en människas liv. Med olika entreprenörer som skall köpas upp, tillstånd och bygglov som skall ordnas så kan situationen ofta kännas överväldigande och komplex. Oavsett om du är proffsbeställare eller privatkund har du som byggherre ett stort ansvar. Därför vill vi på BEF ge dig lite råd vad du ska tänka på vid upphandling av sprängtjänst. Sprängentreprenören hamnar ofta långt ned i entreprenörsledet, ändå är det där allting börjar. Det är viktigt att det blir rätt från början och att upphandlingen sköts professionellt.

Proffsbeställare

Nu förtiden har nästan alla företag policys och riktlinjer för hur upphandlingen av entreprenörer ska gå till. De flesta företag lovordar säkerhet, kvalitet och miljö. Tyvärr efterlevs många gånger inte dessas policys. Många gånger är det tyvärr priset som styr, till bekostnad av säkerhet och kvalitet. Detta trots att sprängningen oftast är en relativ liten bit av hela byggprojektets kostnad. Med Auktoriserad Bergsprängare vill vi få beställarna att förstå att det inte är inpriset som har betydelse utan den faktiska slutkostnaden. Säkerhet och kvalitet måste få kosta. Auktoriserad Bergsprängare har kommit till för att ge mervärde och skapa trygghet för beställaren.

BEF-Bergsprängning

Nedan följer en liten checklista vad du som beställare ska tänka på vid upphandling av en sprängentreprenör.

1. Kontrollera att sprängfirman har alla relevanta tillstånd till sprängning som exempelvis sprängkort, ADR-kort, förvaringstillstånd osv.

2. Ta referenser på företagen, särskilt beträffande kvalité och säkerhet. Anlita en Auktoriserad Bergsprängare, vilket skapar trygghet för dig som beställare.

3. När arbetet sedan startar ska man vara väl medveten om att det kan vara svårt att ha full kännedom om berget. Därför är en ordentlig avtäckning otroligt viktig både för resultat och säkerhet. I polisens allmänna villkor jämte ordnings- och säkerhetsföreskrifter m.m för sprängarbete finns det dessutom lagkrav på helt avtäckt berg inom detaljplanelagt område. Även om bergets geologi kan vara avvikande från de geologiska undersökningarna så löser en erfaren bergsprängare uppkommen situation. Tänk därför på att ha en ordentlig dialog med er bergsprängare, för det är de som är experter på området.

En rekommendation är att ställa krav i förfrågningsunderlaget att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare eller någon med lika dokumenterad kompetens.