Länkar

Här är en lista över myndigheter och organisationer med anknytning till bergsprängningsbranschen. Besök deras hemsidor, där hittar du mycket material som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Organisation Hemsida
Arbetsmiljöverket www.av.se
Bergsprängningskommittén www.bergsprangningskommitten.se
Bergsskolan Filipstad www.bergsskolan.se
Botniabanan www.botniabanan.se
Byggindustrin www.byggindustrin.com
Byggsektorns kretsloppsråd www.kretsloppsradet.se
EFEE www.efee2017.com
Geologins Dag www.geologinsdag.nu
Kista Gymnasium www.kia.edu.stockholm.se
MinFo www.minfo.se
Myndigheten för samhällskydd och beredskap www.msb.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Riksdagen www.riksdagen.se
SIS – Swedish Standard Institute www.sis.se
Spångbergsgymnasiet Filipstad www.filipstad.se/gy
SveMin www.svemin.se
Svensk Byggtjänst www.byggtjanst.se
Svenska kalkföreningen www.kalkforeningen.se
Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se
Sveriges Bergmaterialindustri www.sbmi.org
Sveriges Byggindustrier www.bygg.org
Sveriges geologiska undersökning www.sgu.se
Sveriges Stenindustriförbund www.sten.se
Trafikverket www.trafikverket.se