Utbildning

Efter en liten konjunktursvacka har nu byggbranschen återhämtat sig och det byggs som aldrig förr. Detta innebär att det behövs nytt fräscht folk till branschen. Gillar du att arbeta fysiskt utomhus? Har du högt säkerhetstänkande? Gillar du att arbeta strukturerat? Gillar du att lösa kluriga situationer? Har du bra förmåga att hantera människor? Då kanske bergsprängare/borrare är något för dig. Här på sidan finner du svaret på hur du ska gå till väga ifall du vill bli bergsprängare/borrare. Du som redan är bergsprängare/borrare finner de kurser du behöver för att vidareutbilda dig.

Hur blir jag bergarbetare?

Det finns olika sätt att bli bergsprängare på.

1. Gymnasium
Sågbäcksgymnasiet (Huddinge) och Spångbergsgymnasiet (Filipstad) har båda fullbordad bergutbildning. Utbildningen är på tre år, där du läser första året gemensamt med andra byggstudenter. Den teoretiska utbildningen blandas med praktikperioder då du får komma ut och praktiksera på företag, vilket ger en ypperlig chans att knyta kontakter. Efter utbildningen har du erhållit de teoretiska kunskaper som krävs. Sedan behövs ett års praktik ute på ett företag där du deltar i det praktiska sprängarbetet innan du erhåller ditt sprängkort.

3. Du kan själv gå en sprängkurs på en vecka, för att sedan finna ett företag som är villigt att ta emot dig på ett års praktik innan du erhåller ditt sprängkort.

4. Du kan få in en fot på ett företag som är villig att satsa på dig och skicka dig på utbildning samt ge dig den praktikperiod som behövs innan du erhåller ditt sprängkort.

Sprängkurser kan du gå här

BEF Utbildning i Stockholm

Explosiv Utbildning i Skellefteå

Hur blir jag borrare?

I dagens effektivisering av arbetsplatsen blir det allt vanligare att borrare är ett eget yrke fast historiskt sett var bergsprängaren den som skötte båda delarna.Borrningen är lika viktigt som sprängningen för ett bra resultat. Detta ställer högre krav på dagens borrare både gällande teknik och säkerhet.

För att bli borrare är vägen dock inte lika konkret att gå. Ofta kanske man har börjat borra med någon man känner eller fått prova på arbetsplatsen man jobbar.

Det krävs skriftlig dokumentation på din erfarenhet som borrare om du inte gått någon borrkurs och 2007-07-01 kom krav på utbildning och borrkort i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustningar”. Detta kan du bland annat få genom att gå en borrkurs.

BEF har i samarbete med branschen tagit fram ett utbildningspaket som passar både nybörjare och de borrare som hållit på några år. Kraven kommer nämligen framöver skärpas vilket lutar mot att alla då måste ha ett borrkort. På Auktoriserade Bergsprängarföretag är detta redan ett krav. Under den övergångsperiod som nu råder finns det två olika typer av borrkort innan alla idag verksamma borrare genomgått utbildning.

Vad är det som krävs?

Borrkort 1: För personal med mindre än 5 års erfarenhet. Kursen är avsedd för ny personal och personal med mindre än 5 års praktiskt bergborrningserfarenhet. Efter genomgången kurs med godkänt resultat kan deltagaren erhålla borrkort då han erhållit praktik och kan uppvisa praktikintyg på minst ett års borrningspraktik.

Borrkort 2: För personal med mer än 5 års erfarenhet. Kursen är avsedd för erfaren personal med minst 5 års erfarenhet av praktisk bergborrning. Efter genomgången kurs med godkänt resultat och uppvisande av praktikintyg erhåller borrkort.

Giltighetstiden för ett borrkort är 10:e år, sedan måste man genomgå en förnyelsekurs av sitt borrkort.

Borrkurser

Atlas Copco

Under hösten lanserar Atlas Copco sitt nya utbildningsprogram för borriggoperatörer: Master Driller. Programmet består av tre nivåer – brons, silver och guld – och det finns två varianter, en för underjords- och för ovanjordsborrning. . Observera att Atlas Copcos Masterdriller nivå brons kan ej ge borrkort för ovanjordsriggar då kursen endast är 6-8 timmar lång. Atlas Copco samarbetar med BEF.

Atlas Copcos hemsida

Sandvik

Sandvik har i samarbete med BEF tagit fram deras kursutbud. De erbjuder kurser för borrvagnsutbildning, borrkort1 och borrkort 2. Möjlighet finns att anpassa utbildningen efter individuella behov och plats. Gällande borrkort 1, kontakta Stefan Persson 08-685 94 71.

Sanviks hemsida

Hur får jag ADR-behörighet?

För att få köra sprängmedel så behövs ADR-behörighet (om du inte kör undantagen mängd). Det finns två olika typer av ADR-behörighet. En lite lättare variant för dig som kör värdeberäknad mängd och en för full ADR-behörighet.

ADR 1.3

Den som kör värdeberäknad mängd måste ha denna utbildning. Detsamma gäller för eventuella besättningsmedlemmar vid en fullvärdig ADR-transport och personer som administrerar en ADR-transport.

ADR

Kör ni över 1000 riskpoäng är det fullvärdig ADR-utbildning som gäller.

ADR-kurser

Bef Utbildning

Farligt Gods Hjälpen

Hur blir jag sprängarbetsledare?

För att få tillstånd till sprängning inom detaljplanelagt område krävs att en ansvarig sprängarbetsledare utses. En sprängarbetsledare skall förutom Grundkurs i sprängteknik även ha genomgått följande kurser:

Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten/ alt Kurs i sprängteknik för underjordsarbeten

Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare

Sprängarbetsledarkompetensen skall förnyas vart 10:e år genom att man genomgår: Påbyggnadskurs för sprängarbetsledare alt Kurs för sprängning i tätort.

Sprängarbetsledarkurser

Bef Utbildning

Explosiv Utbildning 

 

Vad finns det för övriga utbildningar?

Bergskolan i Filipstad

BEF samarbetar med Bergskolan där du kan läsa vidare till antingen Högskoleingenjör i Berg- och Anläggningsteknik eller till Högskoletekniker i Berg- och Anläggningsteknik.

Läs mer på Bergskolans hemsida.

Nackademin i Stockholm

BEF samarbetar även med Nackademin som är en yrkeshögskola. Där kan du bland annat studera till anläggningsingenjör.

Läs mer på Nackademins hemsida

Har du frågor kring utbildning eller saknar någon information på sidan så hör av dig till BEF. Vi har kontakt med de flesta utbildare i Sverige och kan hjälpa dig vidare till rätt person. Förhoppningsvis finner du dock svaren på dina frågor på sidan eller hos någon av våra kompetenta samarbetspartners